Puistekaubad

Tegevusaastate jooksul on ESTEVE AS käidelnud edukalt miljoneid tonne puistekaupu, seejuures on ESTEVE AS üks suurimatest vanaraua käitlejatest Läänemere ääres.

Teenuste hulka kuulub:Ümarpuidu laadimine

  • Laevade lastimine ja lossimine
  • Vagunite lastimine ja lossimine

Peamised kaubagrupid:

  • Vanametall
  • Ümarpuit
  • Killustik
  • Turvas
  • Puidugraanulid
  • Hakkepuit

Kontakt