Sadamast

AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluv Paldiski Lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele.

  Paldiski South Harbour

Paldiski Lõunasadama eelisteks on:

  • Asukoht olulisel kaubateel ida ja lääne vahel, võimaldades keskenduda nii transiit-, kui ka import- ja eksportkaupade käitlemisele.
  • Looduslikud tingimused, olles praktiliselt jäävaba. Samuti lühike ja sügav faarvaater ning süvavee kaid.
  • Regulaarne Ro-Ro ühendus Lääne-Euroopa peamiste sadamatega, samuti head raudtee- ja maanteeühendused.
  • Piisav arenguruum nii sadama, kui ka ümbritsevate tööstusparkide arendamiseks. 

Sadam arvudes

Territoorium 141.1 ha
Akvatoorium 134.7 ha
Kaide arv 10
Kaide kogupikkus 1.85 km
Suurim sügavus kai ääres 13.5 m
Suurim laeva pikkus 230 m
Suurim laeva laius 35 m

Kaid

Kai nr. Pikkus (m) Sügavus (m)
1 193 12.0
2 239 12.0
3 123 9.0
3a 107 9.0
4 163 9.0
5 152 8.5
6 225 8.8
7 249 13.5
8 160 13.0
9 247 13.0

 

Paldiski Lõunasadama areng läbi aastate