Üldinfo

ESTEVE AS osutab stividoriteenuseid Paldiski Lõunasadamas ja Tallinna Vanasadamas. Pakume oma klientidele mitmekülgset ja kvaliteetset teenust konkurentsivõimelise hinnaga ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas.

Põhiteenused:

 • Laevade lastimine/lossimine
 • Kaupade ümberlaadimine veokitelt, vagunitelt, konteineritest
 • Kaupade ladustamine kinnistes ladudes ja katmata laoplatsidel

Osutatavad tugiteenused:

 • Tollilao, tolliterminali ja tolliagentuuri teenus
 • Laevade agenteerimine
 • Kaupade kaalumine (veokitel & raudteevagunitel)
 • Kauba radioaktiivsuse kontroll

Peamised käideldavad kaubagrupid:

 • Ro-Ro kaubad
 • Projekt- ja ülegabariidilised kaubad
 • Puistekaubad
 • Konteinerid

Teenuste osutamiseks ESTEVE AS-i kasutuses:

 • 23 ha katmata laoplatsid  ja kinnised laod 1,5 ha
 • mobiilkraanad tõstevõimega kuni 100 tonni
 • portaalkraanad tõstevõimega kuni 40 tonni
 • kahveltõstukid tõstevõimega kuni 25 tonni
 • muu inventar, nagu konteinerlaadurid, frontaallaadurid, ro-ro vedukid jm
 • väljaõppinud ja kogemustega meeskond

ESTEVE AS kuulub arvates 2004. a. Baltic Maritime Logistics Group'i (www.bmlg.ee) koosseisu, mille arvukad ettevõtted tegutsevad nii Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Valgevenes, Kasahstanis, Küprosel ja Maltal.

Grupi ettevõtted tegutsevad ja on keskendunud alljärgnevatele logistikavaldkonna aladele:

 • Ekspedeerimine
 • Stividoriteenuste osutamine
 • Laevade prahtimine
 • Maanteetransport
 • Laevade agenteerimine
 • Raudteetransport
 • Laoteenused ja jaotuslogistika
 • Sõiduautode logistika

Koostöös BMLG ettevõtetega oleme võimelised pakkuma logistilisi täislahendusi!